`

Přípravy vrcholí.

14. 06. 2012, 22:44

Festivalové přípravy vrcholí. Zahájení festivalu v pátek ve 12.20 hod.

Festival za přítomnosti zástupců sponzorů, partnerů, soutěžících a návštěvníků zahájí děkan MFF UK prof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc. ve 12.20 hod. Zahájení bude přenášeno v přímém přenosu do obou projekčních místností.

« zpět