`

Statut a kontakty

Statut festivalu

Filmový festival „MFF UK FilmFest 2012“ je soutěž (dále FilmFest), kterou vyhlašuje a pořádá Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze (dále jen MFF UK). FilmFest přijímá filmy z ČR a SR s tématikou z oblasti matematiky, fyziky (vč. tvorby experimentu) a informatiky (vč. počítačové animace a grafiky, např. v prostředí StoryFactory).

Hlavním cílem a účelem FilmFestu je zejména podpořit amatérskou produkci krátkých filmů ve zmiňované oblasti. Soutěžní snímky mohou být například záznam netradičního experimentu nebo jevu, hraný film/dokument (vč. historické tématiky), animovaný film/dokument apod. FilmFest je určen převážně pro prezentaci amatérských snímků, převážně studentů základních a středních škol s přesahem na amatérské i profesionální tvůrce bez omezení věku.

Vstup na FilmFest je zdarma. Součástí FilmFestu jsou doprovodné akce ve dnech 15. a 16. června 2012, a to především páteční společenský večer, debata filmových tvůrců a sobotní hudební festival studentských skupin.

Kontakty MFF UK FilmFestu 2012

RNDr. Martin Vlach, Ph.D.
Organizační výbor – vedoucí OV
Email: martin.vlach@mff.cuni.cz
Tel.: +420 221 911 459
GSM: +420 608 770 918

RNDr. Tomáš Kekule, Ph.D.
Organizační výbor – zástupce vedoucího OV, ubytování
Email: tomas.kekule@mff.cuni.cz
Tel.: +420 221 911 459

Mgr. Lucie Filipenská
Organizační výbor – sekce fyzika, technické záležitosti ohledně sběru a formátů videa
Email: lucie.filipenska@mff.cuni.cz
Tel.: +420 221 912 711
GSM: +420 774 937 510

RNDr. Jakub Staněk, Ph.D.
Organizační výbor – sekce matematika
Email: jakub.stanek@mff.cuni.cz
Tel.: +420 221 913 215
GSM: +420 776 734 899

RNDr. Martin Pergel, Ph.D.
Organizační výbor – sekce informatika (vč. počítačové animace a grafiky)
Email: martin.pergel@mff.cuni.cz
Tel.: +420 221 914 194
GSM: +420 773 576 043

Mgr. Veronika Vlachová
PR management – Rocky Production
Email: veronika.vlachova@rocky.cz
GSM: +420 775 977 866

Bc. et Mgr. Ilona Šimánková
Organizační výbor - ostatní záležitosti, RockCafé
Email: isimankova@seznam.cz
GSM: +420 774 289 284

Oddělení pro vnější vztahy a propagaci MFF UK
Ostatní záležitosti
Tel.: +420 221 911 235
Email: ovvp@dekanat.mff.cuni.cz